Aktualności

Zabezpieczenie w procesie frankowym

Frankowicz wcale nie musi czekać na prawomocny wyrok sądu unieważniający jego umowę.

 

Możliwe jest wstrzymanie płatności rat przez sąd już w trakcie sprawy sądowej.

Na czym polega zabezpieczenie w sprawach frankowych ?

Zabezpieczenie roszczenia jest instytucją postępowania cywilnego, która polega na wydaniu przez sąd stosownego postanowienia w interesie wnioskodawcy. Zabezpieczenie powoduje ochronę praw przysługujących stronie postępowania, tak by nie musiała ona martwić się niemożliwością wykonania przysługującego jej roszczenia po wielu latach procesu. W przypadku kredytów frankowych zabezpieczenie roszczenia polega na wstrzymaniu płatności rat kredytowych do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia kończącego daną sprawę. Zatem kredytobiorca nie musi czekać na wyrok sądu, a może już wcześniej, właśnie na mocy postanowienie o zabezpieczeniu, przestać płacić raty do banku.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie ?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składa się do sądu, w którym sprawa się toczy (albo przy wniesieniu pozwu, albo na późniejszym etapie postępowania). Wniosek ten należy złożyć na piśmie, wskazując, w jaki sposób wnosimy o udzielenie zabezpieczenia oraz uzasadniając swoje żądanie w odpowiedni sposób. Jeżeli wniosek składamy w toku postępowania, to należy go opłacić (koszt opłaty – 100 zł).

Aby sąd udzielił zabezpieczenia należy:

  1. uprawdopodobnić roszczenie oraz
  2. uprawdopodobnić interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia

Kancelaria z powodzeniem składa wnioski o zabezpieczenia w sprawach sądowych swoich klientów na każdym etapie postępowania. 

Poniżej przedstawimy modelowe przykłady wydanych postanowień o zabezpieczeniu :

Orzecznictwo TSUE w sprawie zabezpieczeń w sprawach frankowych

W dniu 15.06.2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-287/22, w którym stwierdził, że art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG z dnia 05.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej: dyrektywa 93/13/EWG) stoją na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu zgodnie z którym sąd może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, na czas trwania postępowania w sprawie unieważnienia umowy zawierającej nieuczciwe warunki umowne, wykonywania umowy kredytu polegającego na spłacie miesięcznych rat, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia.

W praktyce powyższe oznacza, że sąd powinien udzielić zabezpieczenia roszczeń i zawiesić spłatę kredytowych, jeśli wymaga tego zapewnienie skuteczności orzeczenia, które może zapaść w sprawie, z punktu widzenia przepisów dyrektywy 93/13/EWG.

Scroll to Top