Wyroki w sprawach bankowych

Zobacz wygrane sprawy

PRAWOMOCNA wygrana

wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13.02.2024 r.
(sygn. akt I ACa 912/23)

wyrok SR w Sosnowcu z dnia 31.01.2024 r.
(sygn. akt II C 391/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców łącznie kwoty 61.553,36 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

PRAWOMOCNA wygrana

wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.01.2024 r.
(sygn. akt I ACa 1505/22)

wyrok SO w Opolu z dnia 24.01.2024 r.
(sygn. akt I C 326/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy 60.415,76 zł oraz 32.925,89 CHF tytułem należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SO w Kaliszu z dnia 15.12.2023 r.
(sygn. akt I C 826/23)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 440.373,34 zł tytułem  należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SO w Świdnicy z dnia 20.11.2023 r.
(sygn. akt I C 684/23)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 17.025,90 CHF w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SR w Koninie z dnia 03.11.2023 r.
(sygn. akt I C 618/23)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 62.329,42 zł tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SO w Warszawie z dnia 23.10.2023 r.
(sygn. akt XXVIII C 10358/21)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 247.863,58 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono jedynie część odsetek.

wyrok SO w Poznaniu z dnia 17.10.2023 r.
(sygn. akt XVIII C 1541/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie kosztów procesu. Powództwo o zapłatę oddalono na skutek zgłoszonego przez Bank zarzutu potrącenia.

wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 16.10.2023 r.
(sygn. akt I C 1939/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 68.855,56 zł oraz 40.830,97 CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu

wyrok SO w Katowicach z dnia 11.10.2023 r.
(sygn. akt I C 1646/21)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 514.983,06 zł oraz 90.625,67 CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono jedynie część odsetek.

wyrok SO w Gdańsku z dnia 29.09.2023 r.
(sygn. akt XV C 395/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 208.666,95 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Katowicach z dnia 26.09.2023 r.
(sygn. akt I C 422/23)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 119.785,46 zł tytułem  nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

PRAWOMOCNA wygrana

wyrok SA w Lublinie z dnia 30.08.2023 r.
(sygn. akt I ACa 397/23)

wyrok SO w Poznaniu z dnia 07.08.2023 r.
(sygn. akt XIII C 270/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy wszystkich należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Uwzględniono zarzut zatrzymania kapitału zgłoszony przez bank

wyrok SO w Poznaniu z dnia 29.06.2023 r.
(sygn. akt XIV C 533/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 127.549,83 zł  wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Katowicach z dnia 26.06.2023 r.
(sygn. akt II C 479/23)

Ustalenie nieważności umowy. Kredytobiorca nie spłacił jeszcze całości wypłaconego mu kapitału, zatem wystąpiono jedynie z powództwem o ustalenie. 

nakaz zapłaty SR w Kępnie z dnia 29.05.2023 r.
(sygn. akt I Nc 139/23)

Bank nie wniósł sprzeciwu od nakazu zapłaty

wyrok SO w Poznaniu z dnia 17.04.2023 r.
(sygn. akt XII C 1082/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 101.998,12 zł tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt I C 292/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 139.598,13 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Częstochowie z dnia 13.02.2023 r.
(sygn. akt I C 278/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 50.923,88 CHF w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetekW trakcie procesu kredytobiorca spłacił w całości kredyt, co skutkowało zmianą powództwa.

wyrok SO w Siedlcach z dnia 11.01.2023 r.
(sygn. akt I C 1616/21)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 144.569,94 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 20.12.2022 r.
(sygn. akt I C 752/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 136.558,46 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SR w Rawiczu z dnia 24.11.2022 r.
(sygn. akt I C 129/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 20.107,36 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Katowicach z dnia 22.09.2022 r.
(sygn. akt II C 1522/21)

Zasądzenie na rzecz dwóch kredytobiorców kwoty po 30.668,24 CHF w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych  wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Katowicach z dnia 22.07.2022 r.
(sygn. akt II C 876/21)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 102.151,71 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Katowicach z dnia 05.05.2022 r.
(sygn. akt I C 1107/21)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 170.323,63 zł oraz kwoty 18.363,04 CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SO w Poznaniu z dnia 15.02.2024 r.
(sygn. akt XIV C 1223/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 142 170,05 zł tytułem należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 06.02.2024 r.
(sygn. akt I C 210/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców łącznie kwoty 80.632,28 zł oraz kwoty 23.992,52 CHF w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

PRAWOMOCNA wygrana

wyrok SA w Poznaniu z dnia 30.01.2024 r.
(sygn. akt I ACa 2898/23)

wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 26.01.2024 r.
(sygn. akt I C 228/23)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorców kosztów procesu

wyrok SO w Poznaniu z dnia 20.12.2023 r.
(sygn. akt XIII C 378/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 79 626,25 zł tytułem należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu

wyrok SO w Opolu z dnia 22.11.2023 r.
(sygn. akt I C 1864/21)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorców łącznie kwoty 119.358,98 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono jedynie część odsetek.

wyrok SO w Sosnowcu z dnia 09.11.2023 r.
(sygn. akt I C 255/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 173.195,38 zł i kwoty 577,30 CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono jedynie część odsetek.

wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 25.10.2023 r.
(sygn. akt I C 298/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców łącznie kwoty 40.181,22  zł i kwoty 12.860,33 CHF w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SO w Warszawie z dnia 26.10.2023 r.
(sygn. akt XVIII C 13953/22)

Ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 33.175,85 zł i kwoty 48.123,77 CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek. Uwzględniono zarzut zatrzymania kapitału zgłoszony przez bank.

wyrok SR Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 17.10.2023 r.
(sygn. akt I C 568/23)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 54.963,32 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SR Katowice-Wschód z dnia 03.10.2023 r.
(sygn. akt II C 1381/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 42.053,31 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 27.09.2023 r.
(sygn. akt I C 1593/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 16.724,47 zł oraz kwoty 52.230,13 CHF w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Sosnowcu z dnia 20.09.2023 r.
(sygn. akt I C 690/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 316.267,09 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Katowicach z dnia 09.08.2023 r.
(sygn. akt I C 942/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 63.735,07 zł tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Uwzględniono zarzut potrącenia kapitału zgłoszony przez bank

wyrok SO w Poznaniu z dnia 03.07.2023 r.
(sygn. akt XIII C 633/21)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 155.527,77 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 28.06.2023 r.
(sygn. akt I C 1883/21)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 293.579,84 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Kielcach z dnia 20.06.2023 r.
(sygn. akt I C 1993/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 111.920,63 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

PRAWOMOCNA WYGRANA

wyrok SO w Poznaniu z dnia 24.05.2023 r.
(sygn. akt II Ca 297/23)

wyrok SR w Tychach z dnia 04.04.2023 r.
(sygn. akt IX C 664/22)

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 61.121,06 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek.

wyrok SO w Warszawie z dnia 27.02.2023 r.
(sygn. akt XXVIII C 9575/21)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 120.502,30 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oddalono część odsetek. Uwzględniono zarzut zatrzymania kapitału zgłoszony przez bank. 

wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 31.01.2023 r.
(sygn. akt I C 473/22)

Ustalenie nieważności umowy. Powództwo o zapłatę oddalono na skutek zgłoszonego przez Bank zarzutu potrącenia kapitału.

wyrok SO w Katowicach z dnia 22.12.2022 r.
(sygn. akt I C 1019/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 43.204,46 zł na zasadzie teorii salda wraz z odsetkami. Bank nie wniósł apelacji

wyrok SO w Słupsku z dnia 09.12.2022 r.
(sygn. akt I C 717/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 108.164,96 zł tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

wyrok SO w Gliwicach z dnia 20.10.2022 r.
(sygn. akt I C 381/22)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 31.771,02 zł w związku z nieważnością umowy wraz z odsetkami i kosztami procesu. Sąd zastosował teorię salda.

PRAWOMOCNA wygrana

wyrok SO w Opolu z dnia 18.08.2022 r.
(sygn. akt II Ca 724/22)

Sprawa zakończona prawomocnie w 9 miesięcy.

wyrok SO w Szczecinie z dnia 22.07.2022 r.
(sygn. akt I C 1492/21)

Ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty 60.529,32 zł oraz kwoty 11.905,79 CHF  wraz z odsetkami i kosztami procesu.

wyrok SR w Brzegu z dnia 12.04.2022 r.
(sygn. akt I C 505/21)

Zasądzenie na rzecz dwóch kredytobiorcy kwoty 58.056,82 zł w związku z nieważnością umowy tytułem nadpłaconych ponad kapitał należności kredytowych  wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

Scroll to Top